Zespół Szkół nr 3 w Rybniku
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum


Data dodania: 2019-01-04 09:49:54
Autor: Dorota Wieczorek


Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy warzyw, owoców i ziemniaków.


Data dodania: 2019-01-04 09:43:37
Autor: Dorota Wieczorek


Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy artykułów spożywczych


Data dodania: 2019-01-04 09:41:38
Autor: Dorota WieczorekData dodania: 2020-01-03 12:18:49
Autor: Dorota Wieczorek


Wewnątrzszkolne ocenianie

Statut Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy mięsa i produktów wędliniarskich


Data dodania: 2019-01-04 09:39:15
Autor: Dorota WieczorekData dodania: 2018-11-02 12:08:59
Autor: Dorota Wieczorek


Zapytanie ofertowe


Data dodania: 2018-06-27 13:53:02
Autor: Dorota Wieczorek


Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30000euro.


Data dodania: 2015-08-13 14:03:13
Autor: Dorota Wieczorek


Protokół


Data dodania: 2015-07-24 09:13:28
Autor: Dorota Wieczorek


Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku w ramach projektu pn."Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku" realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  ogłasza następujacy konkurs ofert:


Data dodania: 2015-04-10 14:15:14
Autor: Dorota Wieczorek


Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku w ramach projektu pt." Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku" realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza następujący konkurs ofert:


Data dodania: 2015-03-16 11:47:53
Autor: Dorota Wieczorek


Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku w ramach projektu "Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku" realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza następujący konkurs ofert:


Data dodania: 2015-01-21 13:06:04
Autor: Dorota Wieczorek


OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku w ramach projektu pt "Sieć współpracy o rozwoju szkół w Rybniku" realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs ofert:


Data dodania: 2014-06-13 13:51:26
Autor: Wieczorek Dorota


Dostawa projektora


Data dodania: 2013-12-13 14:43:22
Autor: Wieczorek Dorota


Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku w ramach projektu pt"Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku" realizowanego w ramach priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza następujący konkurs ofert:


Data dodania: 2013-12-03 14:50:45
Autor: Dorota Wieczorek


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na  prowadzenie przez ekspertów warsztatów, spotkań indywidualnych i konsultacji grupowych wraz z opracowaniem i dostarczeniem materiałów szkoleniowo-promocyjnych podczas realizacji projektu "Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku"


Data dodania: 2013-11-26 09:09:24
Autor: Dorota Wieczorek


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usługi cateringowej podczas  warsztatów w ramach projektu "Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku"


Data dodania: 2013-11-21 13:13:51
Autor: Dorota Wieczorek


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu nieograniczonego na prowadzenie przez ekspertów warsztatów, spotkań indywidualnych i konsultacji grupowych wraz z prowadzeniem i dostarczeniem materiałów szkoleniowo-promocyjnych podczas realizacji projektu "Sieć wspólpracy i rozwoju szkól w Rybniku"


Data dodania: 2013-11-16 10:38:01
Autor: Dorota Wieczorek


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi cateringowej podczas warsztatów w ramach projektu "Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku".


Data dodania: 2013-11-06 14:10:18
Autor: Dorota Wieczorek


Odpowiedzi na pytania


Data dodania: 2013-10-31 17:25:36
Autor: Dorota Wieczorek


OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku w ramach projektu pt. "Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku" realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakosć systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza przetarg nieograniczony:Prowadzenie przez ekspertów warsztatów, spotkań indywidualnych i konsultacji grupowych wraz z opracowaniem i dostarczeniem materiałów szkoleniowo-promocyjnych.


Data dodania: 2013-10-29 11:38:32
Autor: Doeora Wieczorek


OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku w ramach projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku " realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza przetarg nieograniczony: Świadczenie usługi cateringowej.


Data dodania: 2013-09-16 13:08:05
Autor: Dorota Wieczorek


OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku w ramach projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku " realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza następujący konkurs ofert :


Data dodania: 2013-08-29 21:23:07
Autor: Grzegorz Frystacki


OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku w ramach projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku " realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza następujące konkursy ofert  :


Data dodania: 2010-12-03 12:18:02
Autor: Grzegorz FrystackiData dodania: 2010-12-03 12:15:57
Autor: Grzegorz FrystackiData dodania: 2010-12-03 12:15:37
Autor: Grzegorz FrystackiData dodania: 2010-12-03 12:15:15
Autor: Grzegorz FrystackiData dodania: 2010-12-03 12:14:37
Autor: Grzegorz FrystackiData dodania: 2010-12-03 12:13:30
Autor: Grzegorz FrystackiData dodania: 2018-05-29 15:00:11
Autor: Dorota Wieczorek


Nabór na stanowisko urzędnicze - starszego inspektora ds. bhp.


Data dodania: 2015-07-21 11:46:34
Autor: Dorota Wieczorek


Wyniki z naboru  na zlecenie opracowania i monitorowania raportu z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania w ramach projektu "Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku"


Data dodania: 2015-06-09 14:59:50
Autor: Dorota Wieczorek


Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku w ramach projektu pt:"Sieć współpracy i rozwoju szkół w rybniku"realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór  na wolne stanowisko pracy:


Data dodania: 2015-02-06 14:52:40
Autor: Dorota Wieczorek


WYNIKI

Wyniki z naboru na wolne stanowisko pracy koordynatora sieci  współpracy i samokształcenia  w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku


Data dodania: 2015-01-30 12:36:38
Autor: Dorota Wieczorek


OGłOSZENIE

      Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku w ramach projektu pt."Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku"realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: 


Data dodania: 2015-01-16 14:03:01
Autor: Wieczorek Dorota


Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w ramach projektu pt. "Sieć wspólpracy i rozwoju szkół w Rybniku" realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Data dodania: 2015-01-09 12:11:07
Autor: Dorota Wieczorek


Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku w ramach projektu  pt."Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku" realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Funduszu Społecznego, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:


Data dodania: 2014-06-12 11:59:30
Autor: Dorota Wieczorek


Protokół - Zlecenie opracowania i monitorowania Powiatowego Programu Wspomagania


Data dodania: 2014-02-18 14:43:48
Autor: Dorota Wieczorek


Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku w ramach projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku " realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy


Data dodania: 2014-01-21 13:33:12
Autor: Wieczorek Dorota


Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku w ramach projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku " realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy


Data dodania: 2014-01-21 12:07:18
Autor: Dorota Wieczorek


Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w ramach projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku " realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Data dodania: 2013-12-18 14:11:57
Autor: Wieczorek Dorota


OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku w ramach projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku " realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy :


Data dodania: 2013-10-14 08:28:51
Autor: Dorota Wieczorek


Wyniki

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy referenta w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku


Data dodania: 2013-10-10 08:54:52
Autor: Dorota Wieczorek


Wyniki

Wyniki naborów na wolne stanowiska pracy w ramach projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku " realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Data dodania: 2013-09-27 11:39:48
Autor: Dorota Wieczorek


OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku ogłasza nabór  kandydatów do pracy na stanowisko referenta.


Data dodania: 2013-09-12 08:33:22
Autor: Dorota Wieczorek


Wyniki

Wyniki naborów na wolne stanowiska pracy w ramach projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku " realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wyniki

Wyniki naborów na wolne stanowiska pracy w ramach projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku " realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Data dodania: 2013-08-27 09:35:08
Autor: Grzegorz Frystacki


OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku w ramach projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku " realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy :


Data dodania: 2013-08-27 09:28:09
Autor: Grzegorz Frystacki


Wyniki

Wyniki naborów na wolne stanowiska pracy w ramach projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku " realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Data dodania: 2013-08-08 22:13:07
Autor: Grzegorz Frystacki


OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku w ramach projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku " realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza nabór wolne stanowiska pracy :

Zarządzenie nr 12 Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku


Data dodania: 2020-02-03 14:44:29
Autor: Dorota Wieczorek


Zarządzenie nr 10 Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku


Data dodania: 2020-01-03 14:43:14
Autor: Dorota Wieczorek


Zarządzenie nr 9  Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku 


Data dodania: 2019-11-29 11:57:21
Autor: Dorota Wieczorek


Zarządzenie nr 8 Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku


Data dodania: 2019-11-07 11:55:45
Autor: Doeora Wieczorek


Zarządzenie nr 7 Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku


Data dodania: 2019-11-07 13:45:25
Autor: Dorota Wieczorek


Zarządzenie nr 6 Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku


Data dodania: 2019-10-01 11:29:13
Autor: Dorota Wieczorek


Zarządzenie nr 5 Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku


Data dodania: 2019-09-30 12:37:36
Autor: Dorota Wieczorek


Zarządzenie nr 4 Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku


Data dodania: 2019-09-17 12:36:21
Autor: Dorota Wieczorek


Zarządzenie nr 3 Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku


Data dodania: 2019-09-16 12:34:56
Autor: Dorota Wieczorek


Zarządzenie nr 2 Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku


Data dodania: 2019-08-30 12:33:49
Autor: Dorota Wieczorek


Zarządzenie nr 1 Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku

Zarządzenie Dyrekotra Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku z dnia 05.09.2017r.


Data dodania: 2017-06-09 14:51:43
Autor: Dorota Wieczorek


Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku z dnia 09.06.2017r.


Data dodania: 2017-05-16 10:50:27
Autor: Dorota Wieczorek


Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku z dnia 16.05.2017r.


Data dodania: 2017-04-10 10:48:32
Autor: Dorota Wieczorek


Zarządzenie Dyrekotra Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku z dnia 10.04.2017r.


Data dodania: 2017-02-20 10:46:34
Autor: Dorota Wieczorek


Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku z dnia 20.02.2017r.


Data dodania: 2017-01-05 07:44:53
Autor: Dorota Wieczorek


Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku z dnia 03.01.2017r.


Data dodania: 2016-11-16 11:38:14
Autor: Dorota Wieczorek


Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku z dnia 16.11.2016r.


Data dodania: 2016-10-14
Autor: Dorota Wieczorek


Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku z dnia 14.10.2016r.


Data dodania: 2016-10-04 12:01:49
Autor: Dorota Wieczorek


Zarzadzenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku z dnia 04.10.2016r.


Data dodania: 2016-09-06 12:00:23
Autor: Dorota Wieczorek


Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 z dnia 06.09.2016r.


Data dodania: 2016-08-26 11:53:57
Autor: Dorota Wieczorek


Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku z dnia 26.08.2016r.

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku z dnia 7.06.2016r.

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku z dnia 12.05.2016r.


Data dodania: 2016-01-04 10:44:13
Autor: Dorota Wieczorek


Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku z dnia 30.12.2015


Data dodania: 2015-09-21 10:23:43
Autor: Dorota Wieczorek


Zarządzenie nr 2 Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku z dnia 18.09.2015r.


Data dodania: 2015-09-03 09:34:25
Autor: Dorota Wieczorek


Zarządzenie nr 1 Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku z dnia 28.08.2015r.


Data dodania: 2015-05-05 11:25:14
Autor: Dorota Wieczorek


Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku z dnia 30.04.2015r.


Data dodania: 2015-05-05 11:17:39
Autor: Dorota Wieczorek


Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku z dnia 24.03.2015r.


Data dodania: 2015-02-19 13:40:18
Autor: Dorota Wieczorek


Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku z dnia 19.02.2015r.


Data dodania: 2015-02-18 08:38:20
Autor: Dorota Wieczorek


Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku z dnia 16.02.2015r.


Data dodania: 2015-01-19 08:00:07
Autor: Dorota Wieczorek


Zarządzenie nr 9 Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku z dnia 14.01.2015r.


Data dodania: 2014-07-10 10:53:13
Autor: Dorota WieczorekData dodania: 2014-04-04 10:00:00
Autor: Dorota Wieczorek


 

ZARZĄDZENIE nr 10 Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 - V Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej


Data dodania: 2014-04-03 12:56:06
Autor: Dorota Wieczorek


ZARZĄDZENIE nr 9  Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 - Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej


Data dodania: 2013-08-29 21:27:54
Autor: Grzegorz FrystackiData dodania: 2012-02-01 09:23:54
Autor: Grzegorz FrystackiData dodania: 2011-02-18 07:25:22
Autor: Grzegorz FrystackiData dodania: 2011-02-18 07:24:20
Autor: Grzegorz FrystackiData dodania: 2010-12-07 11:35:04
Autor: Grzegorz FrystackiData dodania: 2010-12-03 13:27:25
Autor: Grzegorz FrystackiData dodania: 2010-12-03 13:27:01
Autor: Grzegorz FrystackiData dodania: 2010-12-03 13:26:13
Autor: Grzegorz FrystackiData dodania: 2010-12-03 13:25:45
Autor: Grzegorz FrystackiData dodania: 2017-07-06 09:36:02
Autor: Dorota Wieczorek


Protokół kontroli doraźnej z dnia 06.07.2017r.


Data dodania: 2013-05-07 13:03:07
Autor: Grzegorz Frystacki


Nadzór pedagogiczny
System Ewaluacji Oświaty
Raport z ewaluacji problemowej : efekty

Regulamin stołówki szkolnej


Data dodania: 2017-08-04 12:34:42
Autor: Dorota WieczorekData dodania: 2017-08-04 12:17:27
Autor: Dorota Wieczorek


Regulamin funkcjonowania biblioteki szkolnej


Data dodania: 2011-03-14 12:09:52
Autor: Grzegorz Frystacki


Regulamin Samorządu Uczniowskiego G6


Data dodania: 2017-06-29 08:52:21
Autor: Dorota Wieczorek


Statut Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego nr 31 w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku


Data dodania: 2017-08-04 09:34:41
Autor: Dorota Wieczorek


STATUT


Data dodania: 2017-06-29 08:55:08
Autor: Dorota Wieczorek


WSO


Data dodania: 2017-05-29 08:48:06
Autor: Dorota Wieczorek


Regulamin naboru do V Liceum Ogólnokształcącego


Data dodania: 2014-03-07 10:25:14
Autor: Dorota Wieczorek


Załącznik do statutu- Regulamin naboru do gimnazjum

Załącznik do statutu- Regulamin naboru do VLO


Data dodania: 2017-08-07 12:16:59
Autor: Dorota Wieczorek


Regulamin stołówki szkolnej


Data dodania: 2017-06-28 09:50:25
Autor: Dorota Wieczorek


Regulamin biblioteki szkolnej


Data dodania: 2017-08-04 11:05:08
Autor: Dorota Wieczorek


STATUT


Data dodania: 2014-03-07 10:11:44
Autor: Dorota Wieczorek


Statut - Zespół Szkół nr 3 - tekst jednolity


Data dodania: 2010-12-06 13:00:20
Autor: Grzegorz FrystackiData dodania: 2010-12-06 13:00:32
Autor: Grzegorz FrystackiData dodania: 2015-01-09 11:50:02
Autor: Dorota Wieczorek


Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku w ramach projektu pt"Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku" realizowanego w ramach priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza następujący konkurs ofert:


Data dodania: 2014-07-14 12:44:09
Autor: Wieczorek DorotaData dodania: 2013-05-07 12:42:40
Autor: Grzegorz Frystacki


adres: 44-217 Rybnik

ul. Orzepowicka 15 a

tel./fax.  32 42 27 081

mail: sekretariat@zs3.rybnik.pl

www.zs3.rybnik.pl

Regon: 277692948

NIP: 642-27-83-677

Nr rachunku

Kredyt Bank o/ Rybnik

15 1500 1214 1212 1005 3289 0000

Dyrektor zespołu: Grzegorz Janik

W skład Zespołu Szkół nr 3 wchodzą:

V Liceum Ogólnokształcące w Rybniku

Regon: 270714397

NIP: 642-27-07-699

Wicedyrektor V LO: Beata Gramcow

mail: bgrancow@zs3.rybnik.pl

Gimnazjum nr 6 Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Integracyjnymi

Regon: 276598532

NIP: 642-27-06-665

Wicedyrektor G-6: Paweł Kaszyca

mail: pkaszyca@zs3.rybnik.pl