Zespół Szkół nr 3 w Rybniku
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Przetargi

Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa sprzętu do Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku w ramach Programu Laboratorium Przyszłości


Data dodania: 2021-11-18 15:12:58
Autor: Dorota Wieczorek


Plan  postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - aktualizacja


Data dodania: 2021-11-23 13:00:03
Autor: Dorota Wieczorek


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty  - dostawa żywności do Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku


Data dodania: 2021-11-24 12:18:56
Autor: Dorota Wieczorek


Informacja z otwarcia ofert - Laboratorium Przyszłości


Data dodania: 2021-11-25 14:48:26
Autor: Dorota Wieczorek


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Programu Laboratorium Przyszłości.


Data dodania: 2021-11-26 10:47:35
Autor: Dorota Wieczorek


Zapytanie ofertowe - montaż zestawów hydroforowych dla potrzeb instalacji hydrantowej w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku


Data dodania: 2021-12-02 14:53:29
Autor: Dorota Wieczorek


Odpowiedzi na pytania  - dot. zapytania ofertowego na montaż zestawów hydroforowych dla potrzeb instalacji hydrantowej Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku


Data dodania: 2021-12-07 12:18:29
Autor: Dorota Wieczorek


Informacja z otwarcia ofert - Montaż zestawów hydroforowych dla potrzeb instalacji hydrantowej w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku


Data dodania: 2021-12-08 09:17:42
Autor: Dorota Wieczorek


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - montaż zestawów hydroforowych dla potrzeb instalacji hydrantowej w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku.


Data dodania: 2021-12-09 10:44:02
Autor: Dorota Wieczorek


Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług informatycznych na rzecz  Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku.


Data dodania: 2021-12-21 12:19:07
Autor: Dorota Wieczorek


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - świadczenie usług informatycznych na rzecz Zespołu Szkół nr 3     w Rybniku.


Data dodania: 2021-12-28 11:58:04
Autor: Dorota Wieczorek


Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa komputerów stacjonarnych i projektorów na potrzeby Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku.


Data dodania: 2022-05-30 14:09:33
Autor: Dorota Wieczorek


Informacja z otwarcia ofert - Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych i projektorów na potrzeby Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku


Data dodania: 2022-06-07 11:31:01
Autor: Dorota Wieczorek


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych i projektorów na potrzeby Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku.


Data dodania: 2022-06-07 14:18:55
Autor: Dorota Wieczorek


Zapytanie ofertowe - Organizacja wycieczki do Krakowa dla Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku.


Data dodania: 2022-07-20 11:53:23
Autor: Dorota Wieczorek


Odpowiedzi na pytania - dot. zapytania ofertowego na organizację wycieczki do Krakowa dla Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku. 


Data dodania: 2022-07-25 14:13:52
Autor: Dorota Wieczorek


Odpowiedź na pytanie  - dot. zapytania ofertowego na organizację wycieczki do Krakowa dla Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku.


Data dodania: 2022-07-26 09:15:34
Autor: Dorota Wieczorek


Odpowiedź  na pytanie - dot. organizacji wycieczki do Krakowa dla Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku


Data dodania: 2022-07-27 08:17:54
Autor: Dorota Wieczorek


Informacja z otwarcia ofert - Organizacja wycieczki do Krakowa dla Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku


Data dodania: 2022-07-27 11:20:45
Autor: Dorota Wieczorek


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Organizacja wycieczki do Krakowa dla Zespołu Szkół nr 3
w Rybniku.


Data dodania: 2022-07-27 14:19:39
Autor: Dorota Wieczorek


Zapytanie ofertowe - Wymiana drzwi wewnętrznych w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku


Data dodania: 2022-09-12 15:08:41
Autor: Dorota Wieczorek


Informacja z otwarcia ofert - Wymiana drzwi wewnętrznych w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku


Data dodania: 2022-09-20 10:32:19
Autor: Dorota Wieczorek


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wymiana drzwi wewnętrznych w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku


Data dodania: 2022-09-20 14:35:09
Autor: Dorota Wieczorek


Zapytanie ofertowe- adaptacja pomieszczenia na potrzeby wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku


Data dodania: 2022-10-18 09:01:19
Autor: Dorota Wieczorek


Zapytanie ofertowe - dostawa wraz z montażem mulimedialnego systemu szkolno-treningowego w ramach zadania "Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku" dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach Konkursu ofert pn. "Strzelnica w powiecie 2022"Nr 3/2022/CWCR


Data dodania: 2022-10-24 09:31:05
Autor: Dorota Wieczorek


Informacja z otwarcia ofert - adaptacja pomieszczenia na potrzeby wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku.


Data dodania: 2022-10-26 10:14:06
Autor: Dorota Wieczorek


Ogłoszenie o wyborzej najkorzystniejszej oferty - adaptacja pomieszczenia na potrzeby wirtualnej strzelnicy           w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku.


Data dodania: 2022-10-28 14:52:44
Autor: Dorota Wieczorek


Informacja z otwarcia ofert - Dostawa wraz z montażem multimedialnego systemu szkolno - treningowego w ramach zadania "Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku" dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach Konkursu ofert pn. "Strzelnica w powiecie 2022" Nr 3/2022/CWCR


Data dodania: 2022-11-02 09:53:27
Autor: Dorota Wieczorek


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa wraz z montażem multimedialnego systemu szkolno-treningowego w ramach zadania "Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku" dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach Konkursu ofert pn. "Strzelnica w powiecie 2022" Nr 3/2022/CWCR.


Data dodania: 2022-11-04 14:18:56
Autor: Dorota Wieczorek


Zapytanie ofertowe - świadczenie usług informatycznych na rzecz Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku


Data dodania: 2022-12-19 10:47:56
Autor: Dorota Wieczorek


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - świadczenie usług informatycznych na rzecz Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku


Data dodania: 2022-12-28 10:28:33
Autor: Dorota Wieczorek


Zapytanie ofertowe - Organizacja wycieczki do Łodzi dla Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku


Data dodania: 2023-07-03 08:44:50
Autor: Dorota Wieczorek


Zapytanie ofertowe - malowanie korytarzy i szatni szkolnych w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku


Data dodania: 2023-07-06 09:11:25
Autor: Dorota Wieczorek


Informacja z otwarcia ofert - organizacja wycieczki do Łodzi dla Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku


Data dodania: 2023-07-10 11:12:14
Autor: Dorota Wieczorek


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - organizacja wycieczki do Łodzi dla Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku


Data dodania: 2023-07-11 10:54:18
Autor: Dorota Wieczorek


Informacja z otwarcia ofert - malowanie korytarzy i szatni szkolnych w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku


Data dodania: 2023-07-13 12:16:17
Autor: Dorota Wieczorek


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - malowanie korytarzy i szatni szkolnych  w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku.


Data dodania: 2023-07-14 13:23:43
Autor: Dorota Wieczorek


Zapytanie ofertowe - roboty malarskie korytarza i klatki schodowej w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku


Data dodania: 2023-07-21 09:50:13
Autor: Dorota Wieczorek


Informacja z otwarcia ofert - roboty malarskie korytarza i klatki schodowej w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku


Data dodania: 2023-07-28 11:21:46
Autor: Dorota Wieczorek


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - roboty malarskie korytarza i klatki schodowej w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku


Data dodania: 2023-07-31 11:59:30
Autor: Dorota Wieczorek


Zapytanie ofertowe - dostawa ziemniaków dla Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku


Data dodania: 2023-10-20 12:54:52
Autor: Dorota Wieczorek


Informacja z otwarcia ofert - Dostawa ziemniaków dla Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku


Data dodania: 2023-10-30 09:22:08
Autor: Dorota Wieczorek


Zapytanie ofertowe - remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku


Data dodania: 2023-10-30 09:35:39
Autor: Dorota Wieczorek


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa ziemniaków dla Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku


Data dodania: 2023-10-31 11:52:12
Autor: Dorota Wieczorek


Informacja z otwarcia ofert - Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku


Data dodania: 2023-11-07 11:25:34
Autor: Dorota Wieczorek


Zapytanie ofertowe - remont dużej sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku


Data dodania: 2023-11-07 14:15:23
Autor: Dorota Wieczorek


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku.


Data dodania: 2023-11-08 10:28:08
Autor: Dorota Wieczorek


Informacja z otwarcia ofert - remont dużej sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku


Data dodania: 2023-11-15 10:50:09
Autor: Dorota Wieczorek


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- remont dużej sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku


Data dodania: 2023-11-15 15:12:20
Autor: Dorota Wieczorek


Zapytanie ofertowe - montaż ściany hali sportowej w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku


Data dodania: 2023-11-29 12:20:03
Autor: Dorota Wieczorek


Zapytania ofertowe - dostawa żywności do Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku


Data dodania: 2023-12-01 12:57:28
Autor: Dorota Wieczorek


Informacja z otwarcia ofert - montaż ściany hali sportowej w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku


Data dodania: 2023-12-07 10:08:15
Autor: Dorota Wieczorek


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - montaż ściany hali sportowej  w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku.


Data dodania: 2023-12-08 09:32:58
Autor: Dorota Wieczorek


Informacja z otwarcia ofert - dostawa żywności do Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku


Data dodania: 2023-12-11 10:45:19
Autor: Dorota Wieczorek


Zapytanie ofertowe - dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku


Data dodania: 2023-12-11 11:42:46
Autor: Dorota Wieczorek


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa żywności do Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku


Data dodania: 2023-12-12 12:03:20
Autor: Dorota Wieczorek


Informacja z otwarcia ofert - dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku


Data dodania: 2023-12-19 10:52:41
Autor: Dorota Wieczorek


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę artykułów spożywczych


Data dodania: 2023-12-20 09:53:54
Autor: Dorota Wieczorek