Zespół Szkół nr 3 w Rybniku
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Mienie placówki

Rozbudowa osiedla Nowiny spowodowała wzrost nie tylko liczby mieszkańców, ale także dzieci w wieku szkolnym. Przepełnione Szkoły Podstawowe nr 10 i 11 nie mogły w pełni realizować celów i funkcji placówek oświatowych. Zapadła decyzja budowy nowej 10-letniej powszechnej szkoły średniej. Projekt został opracowany przez Wojewódzką Spółdzielnię Mieszkaniową oraz Zakład Usług Projektowych i Inwestycyjnych INWESTPROJEKT - GLIWICE. Głównym projektantem został mgr inż. arch. Waldemar Szonapa. Zaprojektowano 8-segmentowy obiekt a zadania inwestycyjne podzielono na trzy etapy:

I etap obejmował oddanie do użytku trzech segmentów - dwa dydaktyczne i jeden administracyjny z łącznikami. II etap przewidywał oddanie segmentu pracowni, sale gimnastyczne, aulę z hollem i łącznikami oraz ukształtowanie zewnętrze terenu tzw. małą architekturę. III etap to budowa basenu i hali widowiskowo-sportowej.

Cykl realizacji dwóch pierwszych etapów planowano na 46 miesięcy. Inwestorem zastała Międzyzakładowa Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa z inspektorem nadzoru Zbigniewem Haliszem. Generalnym wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego PW FADOM- ŻORY. Kierownikiem bodowy został mgr inż. Marek Dziewior.

W październiku 1980 roku położono fundament pod realizację I etapu i tym samym rozpoczęto budowę szkoły. W 1981 roku powołano pełnomocnika Wydziału Oświaty ds. wyposażenia i koordynacji prac związanych z bodowa szkoły, którym został mgr Józef Zahradnik. Równocześnie rozpoczęto starania o wyposażenie przyszłej placówki w podstawowy sprzęt, pomoce dydaktyczne, urządzenia audiowizualne itp. Zakupione wyposażenie magazynowano w orzepowickiej szkole.

Ta największa oświatowa inwestycja na południu Polski wzbudzała powszechne zainteresowanie władz miasta. Kilkakrotnie na budowie gościł Prezydent Rybnika. Zakończenie realizacji I fazy budowy szkoły nastąpiło 31 stycznia 1983 r. a już w lutym w oddanych salach lekcyjnych rozpoczęły się zajęcia szkolne. Uczniami nowej szkoły zostały dzieci Szkół Podstawowych nr 10 i 11 bez klas ósmych (klasom siódmym pozostawiono swobodę wyboru szkoły). W sumie w nowej szkole rozpoczęło naukę 1037 uczniów w 38 oddziałach: 9 klas I, 7 klas II, 6 klas III, 5 klas IV, 4 klasy V, 4 klasy VI, 3 klasy VII. Równocześnie zaczęły działać świetlica ze stołówką i SKKT.

W grudniu 1983 roku zakończono II etap budowy baz małej architektury. Całkowite przejecie szkoły od wykonawców miało miejsce 26 czerwca 1984 roku. Tym samym zakończono realizację dwóch pierwszych etapów. III etap budowy szkoły nigdy nie został rozpoczęty.  W latach 2010-2011 szkoła przeszła gruntowny remont polegający na wymianie okien i drzwi zewnętrznych, wymianie instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonania nowej elewacji na wszystkich budynkach.

Teren Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku obejmuje 12 działek o łącznej powierzchni  35754 m 2. Powierzchnia zabudowy wszystkich budynków wynosi 3803 m 2 .Na chwilę obecną szkołą dysponuje 10337,6 metrami kwadratowymi powierzchni użytkowej. Mała architektura zajmuje 26482 m2, natomiast powierzchnia obiektów sportowych to ponad 5400 m2. Wartość budynków szkoły wraz z terenem  z całą infrastrukturą szacowana jest na kwotę 9046962,45 zł.  W szkole znajdują się pomoce naukowe o łącznej wartości 746613,04 zł w tym, 13 tablic interaktywnych, w 32 salach dydaktycznych zamontowanych jest 27 projektorów multimedialnych , każda sala wyposażona jest w komputer dla nauczyciela z szerokopasmowym dostępem do Internetu. Szkoła posiada własny monitoring oraz system alarmowy.

Uczniowie korzystać mogą z bogato wyposażonej biblioteki o raz czytelni, w której mieści się również Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej wyposażone w 8 stanowisk komputerowych z szerokopasmowym odstępem do Internetu. Zaplecze sportowe obejmuje 2 sale gimnastyczne, aulę,  w pełni wyposażoną siłownię, salę do zajęć korekcyjnych, boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią, boisko trawiaste, boisko do siatkówki, dwa boiska do koszykówki.


Data dodania: 2013-05-07 12:35:56
Autor: Grzegorz Frystacki


Informacja o stanie majątku na dzień 31.12.2018r.


Data dodania: 2019-06-17 14:42:40
Autor: Dorota Wieczorek


Informacja o miejscu publikacji sprawozdania finansowego za rok 2018:

https://bip.cuw.rybnik.pl/sprawozdania-finansowe,8bd9034153c0e83d2c7438b535de5506,52


Data dodania: 2019-06-17 14:44:46
Autor: Dorota Wieczorek


Informacja o stanie majątku na dzień 31.12.2019r.


Data dodania: 2020-05-04 10:15:30
Autor: Dorota Wieczorek


Informacja o miejscu publikacji sprawozdania finansowego za rok 2019:

https://bip.cuw.rybnik.pl/sprawozdania-finansowe,64c1912b2f371ed9014ffff21214eb31,149


Data dodania: 2020-05-04 10:27:51
Autor: Dorota Wieczorek


Zespół Szkół nr 3 - link do sprawozdania finansowego za 2020r.


Data dodania: 2021-04-30 10:44:19
Autor: Dorota Wieczorek


Zestawienie majątku ZS 3 w Rybniku na dzień 31.12.2020


Data dodania: 2021-04-30 10:46:23
Autor: Dorota Wieczorek