Zespół Szkół nr 3 w Rybniku
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Mienie placówki

Rozbudowa osiedla Nowiny spowodowała wzrost nie tylko liczby mieszkańców, ale także dzieci w wieku szkolnym. Przepełnione Szkoły Podstawowe nr 10 i 11 nie mogły w pełni realizować celów i funkcji placówek oświatowych. Zapadła decyzja budowy nowej 10-letniej powszechnej szkoły średniej. Projekt został opracowany przez Wojewódzką Spółdzielnię Mieszkaniową oraz Zakład Usług Projektowych i Inwestycyjnych INWESTPROJEKT - GLIWICE. Głównym projektantem został mgr inż. arch. Waldemar Szonapa. Zaprojektowano 8-segmentowy obiekt a zadania inwestycyjne podzielono na trzy etapy:

I etap obejmował oddanie do użytku trzech segmentów - dwa dydaktyczne i jeden administracyjny z łącznikami. II etap przewidywał oddanie segmentu pracowni, sale gimnastyczne, aulę z hollem i łącznikami oraz ukształtowanie zewnętrze terenu tzw. małą architekturę. III etap to budowa basenu i hali widowiskowo-sportowej.

Cykl realizacji dwóch pierwszych etapów planowano na 46 miesięcy. Inwestorem zastała Międzyzakładowa Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa z inspektorem nadzoru Zbigniewem Haliszem. Generalnym wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego PW FADOM- ŻORY. Kierownikiem bodowy został mgr inż. Marek Dziewior.

W październiku 1980 roku położono fundament pod realizację I etapu i tym samym rozpoczęto budowę szkoły. W 1981 roku powołano pełnomocnika Wydziału Oświaty ds. wyposażenia i koordynacji prac związanych z bodowa szkoły, którym został mgr Józef Zahradnik. Równocześnie rozpoczęto starania o wyposażenie przyszłej placówki w podstawowy sprzęt, pomoce dydaktyczne, urządzenia audiowizualne itp. Zakupione wyposażenie magazynowano w orzepowickiej szkole.

Ta największa oświatowa inwestycja na południu Polski wzbudzała powszechne zainteresowanie władz miasta. Kilkakrotnie na budowie gościł Prezydent Rybnika. Zakończenie realizacji I fazy budowy szkoły nastąpiło 31 stycznia 1983 r. a już w lutym w oddanych salach lekcyjnych rozpoczęły się zajęcia szkolne. Uczniami nowej szkoły zostały dzieci Szkół Podstawowych nr 10 i 11 bez klas ósmych (klasom siódmym pozostawiono swobodę wyboru szkoły). W sumie w nowej szkole rozpoczęło naukę 1037 uczniów w 38 oddziałach: 9 klas I, 7 klas II, 6 klas III, 5 klas IV, 4 klasy V, 4 klasy VI, 3 klasy VII. Równocześnie zaczęły działać świetlica ze stołówką i SKKT.

W grudniu 1983 roku zakończono II etap budowy baz małej architektury. Całkowite przejecie szkoły od wykonawców miało miejsce 26 czerwca 1984 roku. Tym samym zakończono realizację dwóch pierwszych etapów. III etap budowy szkoły nigdy nie został rozpoczęty.  W latach 2010-2011 szkoła przeszła gruntowny remont polegający na wymianie okien i drzwi zewnętrznych, wymianie instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonania nowej elewacji na wszystkich budynkach.

 

Obecnie teren Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku obejmuje 10 działek o łącznej powierzchni 20722,24 m2 . Powierzchnia zabudowy wszystkich budynków wynosi 3158,70 m2. Na chwilę obecną szkoła dysponuje 7457,75 powierzchni użytkowej. Szkoła znajduje się w bliskim sąsiedztwie ze Specjalnym Zespołem Szkolo-Przedszkolnym w Rybniku i Miejskim Żłobkiem.

 

W szkole znajdują się sale dydaktyczne wyposażone w tablice interaktywne, projektory multimedialne, każda sala wyposażona jest w komputer dla nauczyciela z szerokopasmowym dostępem do Internetu. Szkoła posiada pracownie przedmiotowe: biologiczną, chemiczną, fizyczną, geograficzną, komputerową i językową.


W dniu 20 maja 2014 roku do użytku została oddana nowoczesna Pracownia Filmoteki Szkolnej, w której uczniowie poznają świat kina i polskiego filmu. Pracownię wyposażył polski Instytut Sztuki Filmowej. Wyżej wymienione pracownie zostały zaprojektowane tak, aby uwzględnić indywidualne potrzeby uczniów i szkoły. 

Dbając o potrzeby i bezpieczeństwo najmłodszych uczniów od 2018 roku funkcjonuje świetlica szkolna. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych zostały przygotowane sale do zajęć specjalistycznych: sala integracji sensoryczno - motorycznej, sale do zajęć rewalidacyjnych, platforma do badań zmysłów. Uczniowie mogą korzystać z  bogato wyposażonej biblioteki, w której znajduje się 15454 pozycji książkowych oraz 18 audiobooków. W bibliotece i czytelni mieści się również Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej zaopatrzone w stanowiska komputerowe z szerokopasmowym dostępem do Internetu. 

 

Zaplecze sportowe obejmuje 2 sale gimnastyczne, aulę z profesionalnymi matami do zajęć judo i lekkoatletyki, w pełni wyposażoną siłownię, salę do crossfitu i zajęć korekcyjnych, pomieszczenie do odnowy biologicznej, boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią, a także zadaszone boisko z trawy syntetycznej. 

 

W obecnym czasie stołówka szkolna obsługuje 350 osób. Dzięki niedawno zakupionemu piecu konwekcyjnemu, stołówka szkolna ma większe możliwości w przygotowywaniu zdrowych zbilansowanych posiłków.

 

Szkoła posiada własny monitoring oraz system alarmowy. Na terenie Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku mieści się obszerny parking, wiata rowerowa, 2 podjazdy i miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.


Data dodania: 2022-05-16 08:35:56
Autor: Dorota Wieczorek


Wartość majątku Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku na dzień 31.12.2021r.


Data dodania: 2022-05-09 15:31:16
Autor: Dorota Wieczorek


Majątek Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku na dzień 31 grudnia 2022 roku


Data dodania: 2023-05-04 10:05:09
Autor: Dorota Wieczorek