Zespół Szkół nr 3 w Rybniku
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Wyniki kontroli
Nadzór pedagogiczny
System Ewaluacji Oświaty
Raport z ewaluacji problemowej : efekty
PDF (197 KB)


Data dodania: 2013-05-07 13:03:07
Autor: Grzegorz Frystacki


Protokół kontroli doraźnej z dnia 06.07.2017r.

PDF (1 117 KB)


Data dodania: 2017-07-06 09:36:02
Autor: Dorota Wieczorek