Zespół Szkół nr 3 w Rybniku
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Przetargi
PDF (198 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla przetargu 3411/001/10Data dodania: 2010-12-03 12:13:30
Autor: Grzegorz Frystacki


PDF (242 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla przetargu 3411/002/09Data dodania: 2010-12-03 12:14:37
Autor: Grzegorz Frystacki


PDF (247 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla przetargu 3411/001/09Data dodania: 2010-12-03 12:15:15
Autor: Grzegorz Frystacki


PDF (244 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla przetargu 3411/003/08Data dodania: 2010-12-03 12:15:37
Autor: Grzegorz Frystacki


PDF (250 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla przetargu 3411/002/08Data dodania: 2010-12-03 12:15:57
Autor: Grzegorz Frystacki


PDF (133 KB)

Informacja o unieważnieniu postępowania 3411/001/08Data dodania: 2010-12-03 12:18:02
Autor: Grzegorz Frystacki


OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku w ramach projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku " realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza następujące konkursy ofert  :

PDF (551 KB)

Dostawa wraz z montażem mebli biurowych


PDF (539 KB)

Dostawa wraz z instalacją i przeszkoleniem użytkowników, urządzenia wielofunkcyjnego


PDF (563 KB)

Dostawa zestawów komputerowychData dodania: 2013-08-29 21:23:07
Autor: Grzegorz Frystacki


OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku w ramach projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku " realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza następujący konkurs ofert :

PDF (554 KB)

Dostawa materiałów biurowychData dodania: 2013-09-16 13:08:05
Autor: Dorota Wieczorek


OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku w ramach projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku " realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza przetarg nieograniczony: Świadczenie usługi cateringowej.

PDF (373 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu  


PDF (847 KB)

Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaData dodania: 2013-10-29 11:38:32
Autor: Doeora Wieczorek


OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku w ramach projektu pt. "Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku" realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakosć systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza przetarg nieograniczony:Prowadzenie przez ekspertów warsztatów, spotkań indywidualnych i konsultacji grupowych wraz z opracowaniem i dostarczeniem materiałów szkoleniowo-promocyjnych.

PDF (615 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (1 205 KB)

Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaData dodania: 2013-10-31 17:25:36
Autor: Dorota Wieczorek


Odpowiedzi na pytania

DOCX (593 KB)

Odpowiedzi na pytaniaData dodania: 2013-11-06 14:10:18
Autor: Dorota Wieczorek


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi cateringowej podczas warsztatów w ramach projektu "Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku".

PDF (332 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.Data dodania: 2013-11-16 10:38:01
Autor: Dorota Wieczorek


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu nieograniczonego na prowadzenie przez ekspertów warsztatów, spotkań indywidualnych i konsultacji grupowych wraz z prowadzeniem i dostarczeniem materiałów szkoleniowo-promocyjnych podczas realizacji projektu "Sieć wspólpracy i rozwoju szkól w Rybniku"

PDF (226 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2013-11-21 13:13:51
Autor: Dorota Wieczorek


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usługi cateringowej podczas  warsztatów w ramach projektu "Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku"

PDF (424 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaData dodania: 2013-11-26 09:09:24
Autor: Dorota Wieczorek


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na  prowadzenie przez ekspertów warsztatów, spotkań indywidualnych i konsultacji grupowych wraz z opracowaniem i dostarczeniem materiałów szkoleniowo-promocyjnych podczas realizacji projektu "Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku"

PDF (443 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaData dodania: 2013-12-03 14:50:45
Autor: Dorota Wieczorek


Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku w ramach projektu pt"Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku" realizowanego w ramach priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza następujący konkurs ofert:

PDF (1 039 KB)

Wykonanie tablic informacyjnych promujących projektData dodania: 2013-12-13 14:43:22
Autor: Wieczorek Dorota


Dostawa projektora

PDF (480 KB)

Dostawa ProjektoraData dodania: 2014-06-13 13:51:26
Autor: Wieczorek Dorota


OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku w ramach projektu pt "Sieć współpracy o rozwoju szkół w Rybniku" realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs ofert:

PDF (511 KB)

Dostawa materiałów biurowychData dodania: 2015-01-21 13:06:04
Autor: Dorota Wieczorek


Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku w ramach projektu "Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku" realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza następujący konkurs ofert:

PDF (513 KB)

Wykonanie roll-player promujących projektData dodania: 2015-03-16 11:47:53
Autor: Dorota Wieczorek


Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku w ramach projektu pt." Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku" realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza następujący konkurs ofert:

PDF (560 KB)

Prowadzenie przez ekspertów warsztatów i konsultacji wraz z opracowaniem i dostarczeniem materiałów  szkoleniowo-promocyjnych podczas realizacji projektu pn."Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku".Data dodania: 2015-04-10 14:15:14
Autor: Dorota Wieczorek


Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku w ramach projektu pn."Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku" realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  ogłasza następujacy konkurs ofert:

PDF (517 KB)

Opracowanie, produkcja i emisja filmu promocyjnego dokumentującego najlepsze praktyki szkoleniowe wypracowane podczas realizacji projektu pn. "Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku".Data dodania: 2015-07-24 09:13:28
Autor: Dorota Wieczorek


Protokół

PDF (292 KB)

ProtokółData dodania: 2015-08-13 14:03:13
Autor: Dorota Wieczorek


Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30000euro.

PDF (200 KB)

PDF (142 KB)

PDF (150 KB)

PDF (201 KB)

PDF (180 KB)


Data dodania: 2018-06-27 13:53:02
Autor: Dorota Wieczorek


Zapytanie ofertowe

PDF (383 KB)

PDF (272 KB)

PDF (434 KB)

PDF (224 KB)

PDF (1 177 KB)


Data dodania: 2018-11-02 12:08:59
Autor: Dorota Wieczorek


PDF (138 KB)


Data dodania: 2019-01-04 09:39:15
Autor: Dorota Wieczorek


Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy mięsa i produktów wędliniarskich

PDF (2 231 KB)


Data dodania: 2019-01-04 09:41:38
Autor: Dorota Wieczorek


Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy artykułów spożywczych

PDF (2 775 KB)


Data dodania: 2019-01-04 09:43:37
Autor: Dorota Wieczorek


Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy warzyw, owoców i ziemniaków.

PDF (2 463 KB)


Data dodania: 2019-01-04 09:49:54
Autor: Dorota Wieczorek


Zapytanie ofertowe - dostawa dwóch monitorów interaktywnych do Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku w ramach programu "Aktywna Tablica"

PDF (154 KB)


Data dodania: 2019-07-31 11:12:27
Autor: Dorota Wieczorek


Zapytanie ofertowe - dostawa schodołazu gąsienicowego do Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku

PDF (276 KB)

PDF (267 KB)

PDF (329 KB)

PDF (338 KB)


Data dodania: 2019-08-02 11:54:49
Autor: Dorota Wieczorek


Zapytanie ofertowe - dostosowanie dla osób niepełnosprawnych istniejącego pomieszczenia toalety ogólnodostępnej przy ul. Orzepowickiej 15a w Rybniku.

PDF (197 KB)

Zapytanie ofertowe


PDF (266 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


PDF (328 KB)

Oświadczenie - zał. nr 1


PDF (262 KB)

Oświadczenie Wykonawcy - zał. nr 2


PDF (339 KB)

Formularz ofertowy - zał. nr 3


PDF (261 KB)

Protokół odbioru - zał.nr 4


PDF (282 KB)

Projekt umowy - zał. nr 5


PDF (168 KB)

Przedmiar robót - zał. nr 6Data dodania: 2019-08-02 13:49:47
Autor: Dorota Wieczorek


Ogłoszenie wyboru oferty Aktywna Tablica

PDF (219 KB)


Data dodania: 2019-08-26 12:37:36
Autor: Dorota Wieczorek


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (łazienka)

PDF (214 KB)


Data dodania: 2019-08-27 12:14:45
Autor: Dorota Wieczorek


Informacja o anulowaniu zapytania ofertowego z dnia 02.08.2019 (schodołaz)

PDF (202 KB)


Data dodania: 2019-09-25 10:17:56
Autor: Dorota Wieczorek


Zapytanie ofertowe- dostawa schodołazu gąsienicowego do Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku

PDF (281 KB)

PDF (275 KB)

PDF (329 KB)

PDF (338 KB)


Data dodania: 2019-10-03 14:59:16
Autor: Dorota Wieczorek


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (schodołaz)

PDF (194 KB)


Data dodania: 2019-10-16 11:40:04
Autor: Dorota Wieczorek


Zapytanie ofertowe dotyczące  dostawy artykułów spożywczych do Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku.

PDF (603 KB)

Zapytanie ofertowy dotyczące dostawy mięsa i produktów wędliniarskich do Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku.

PDF (388 KB)

Zapytanie ofertowe dotyczące warzyw, owoców i pieczywa do Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku

PDF (576 KB)


Data dodania: 2019-11-22 14:19:17
Autor: Dorota Wieczorek