Zespół Szkół nr 3 w Rybniku
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Nabór pracowników

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku w ramach projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku " realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza nabór wolne stanowiska pracy :

PDF (407 KB)

Asystent projektu


PDF (440 KB)

Koordynator sieci współpracy i samokształcenia „Budowa spójności edukacyjnej"

w ramach projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku "

 

Koordynator sieci współpracy i samokształcenia „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?" w ramach projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku "

 

Koordynator sieci współpracy i samokształcenia „wymiana informacji pedagogicznej"   w ramach projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku "

 

Koordynator sieci współpracy i samokształcenia  „wsparcie motywacji edukacyjnej uczniów kształconych systemie klas sportowych" w ramach projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku "


PDF (407 KB)

Referent (Pracownika ds. obsługi merytorycznej projektu). „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku ")


PDF (410 KB)

Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji ( 2 stanowiska)Data dodania: 2013-08-08 22:13:07
Autor: Grzegorz Frystacki


Wyniki

Wyniki naborów na wolne stanowiska pracy w ramach projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku " realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PDF (305 KB)

protokół z naboru na wolne stanowiska pracy

Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji ( 2 stanowiska)


PDF (278 KB)

Protokół z naboru na wolne stanowisko -

Referent (Pracownika ds. obsługi merytorycznej projektu). „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku ")Data dodania: 2013-08-27 09:28:09
Autor: Grzegorz Frystacki


OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku w ramach projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku " realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy :

PDF (408 KB)

Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji


PDF (409 KB)

Koordynator sieci współpracy i samokształcenia  „wsparcie motywacji edukacyjnej uczniów kształconych systemie klas sportowych" w ramach projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku "Data dodania: 2013-08-27 09:35:08
Autor: Grzegorz Frystacki


Wyniki

Wyniki naborów na wolne stanowiska pracy w ramach projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku " realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PDF (274 KB)

asystent projektu


PDF (292 KB)

Koordynator sieci współpracy i samokształcenia „Budowa spójności edukacyjnej"


PDF (290 KB)

Koordynator sieci współpracy i samokształcenia „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów"


PDF (294 KB)

Koordynator sieci współpracy i samokształcenia „wymiana informacji pedagogicznej"


Wyniki

Wyniki naborów na wolne stanowiska pracy w ramach projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku " realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PDF (274 KB)

Protokół z naboru na wolne stanowisko- Szkolny Organizator Rozwoju EdukacjiData dodania: 2013-09-12 08:33:22
Autor: Dorota Wieczorek


OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku ogłasza nabór  kandydatów do pracy na stanowisko referenta.

PDF (236 KB)


Data dodania: 2013-09-27 11:39:48
Autor: Dorota Wieczorek


Wyniki

Wyniki naborów na wolne stanowiska pracy w ramach projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku " realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PDF (278 KB)

Koordynator sieci współpracy i samokształcenia  „wsparcie motywacji edukacyjnej uczniów kształconych systemie klas sportowych" w ramach projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku "

 Data dodania: 2013-10-10 08:54:52
Autor: Dorota Wieczorek


Wyniki

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy referenta w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku

PDF (256 KB)

Protokół z naboru na wolne stanowisko-referentData dodania: 2013-10-14 08:28:51
Autor: Dorota Wieczorek


OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku w ramach projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku " realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy :

PDF (409 KB)

Szkolny Organizator Rozwoju EdukacjiData dodania: 2013-12-18 14:11:57
Autor: Wieczorek Dorota


Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w ramach projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku " realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PDF (273 KB)

Protokół z naboru na wolne stanowisko - Szkolny Organizator Rozwoju EdukacjiData dodania: 2014-01-21 12:07:18
Autor: Dorota Wieczorek


Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku w ramach projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku " realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

PDF (421 KB)

Nabór- umowa zlecenieData dodania: 2014-01-21 13:33:12
Autor: Wieczorek Dorota


Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku w ramach projektu pn. „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku " realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

PDF (420 KB)

Opracowanie i monitorowanie Powiatowego Programu Wspomagania - umowa zlecenieData dodania: 2014-02-18 14:43:48
Autor: Dorota Wieczorek


Protokół - Zlecenie opracowania i monitorowania Powiatowego Programu Wspomagania

PDF (298 KB)

Protokół PPWData dodania: 2014-06-12 11:59:30
Autor: Dorota Wieczorek


Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku w ramach projektu  pt."Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku" realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Funduszu Społecznego, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

PDF (406 KB)

Nabór na stanowisko kierownika projektuData dodania: 2015-01-09 12:11:07
Autor: Dorota Wieczorek


Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w ramach projektu pt. "Sieć wspólpracy i rozwoju szkół w Rybniku" realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PDF (278 KB)

Protokół z naboru na wolne stanowisko pracyData dodania: 2015-01-16 14:03:01
Autor: Wieczorek Dorota


OGłOSZENIE

      Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku w ramach projektu pt."Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku"realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: 

PDF (395 KB)

Koordynator sieci współpracy i samokształcenia "wymiana informacji pedagogicznej" w ramach projektu pt." Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku"Data dodania: 2015-01-30 12:36:38
Autor: Dorota Wieczorek


WYNIKI

Wyniki z naboru na wolne stanowisko pracy koordynatora sieci  współpracy i samokształcenia  w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku

PDF (304 KB)

Protokół  z naboru na wolne stanowisko pracyData dodania: 2015-02-06 14:52:40
Autor: Dorota Wieczorek


Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku w ramach projektu pt:"Sieć współpracy i rozwoju szkół w rybniku"realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór  na wolne stanowisko pracy:

PDF (406 KB)

Zlecenie opracowania i monitorowania raportu z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania, w ramach projektu "Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku"Data dodania: 2015-06-09 14:59:50
Autor: Dorota Wieczorek


Wyniki z naboru  na zlecenie opracowania i monitorowania raportu z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania w ramach projektu "Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku"

PDF (336 KB)

Protokół z naboruData dodania: 2015-07-21 11:46:34
Autor: Dorota Wieczorek


Nabór na stanowisko urzędnicze - starszego inspektora ds. bhp.

PDF (372 KB)


Data dodania: 2018-05-29 15:00:11
Autor: Dorota Wieczorek


Nabór na wolne stanowisko:samodzielny referent

PDF (872 KB)


Data dodania: 2019-06-07 12:34:14
Autor: Dorota Wieczorek


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych i przysługujących z tego tytułu praw - osoba ubiegająca się o zatrudnienie.

PDF (192 KB)


Data dodania: 2019-06-11 12:16:53
Autor: Dorota Wieczorek


Informacja o wynikach naboru na stanowisko: samodzielny referent

PDF (187 KB)


Data dodania: 2019-06-26 12:35:56
Autor: Dorota Wieczorek