Zespół Szkół nr 3 w Rybniku
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Archiwum

Regulamin Samorządu Uczniowskiego G6

PDF (231 KB)


Data dodania: 2017-06-29 08:52:21
Autor: Dorota Wieczorek


PDF (11 862 KB)

Statut Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego nr 31 w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku


Data dodania: 2017-08-04 09:34:41
Autor: Dorota Wieczorek


PDF (852 KB)

STATUT


STATUT


Data dodania: 2017-06-29 08:55:08
Autor: Dorota Wieczorek


PDF (466 KB)

WSO


Data dodania: 2017-05-29 08:48:06
Autor: Dorota Wieczorek


PDF (722 KB)

Regulamin naboru do V Liceum Ogólnokształcącego


Data dodania: 2014-03-07 10:25:14
Autor: Dorota Wieczorek


PDF (80 KB)

Załącznik do statutu- regulamin naboru do gimnazjum


Załącznik do statutu- Regulamin naboru do gimnazjum

PDF (113 KB)

Regulamin naboru do VLO


Załącznik do statutu- Regulamin naboru do VLO


Data dodania: 2017-08-07 12:16:59
Autor: Dorota Wieczorek


(0 B)

Regulamin stołówki szkolnej

PDF (201 KB)

Regulamin stołówki szkolnejData dodania: 2017-06-28 09:50:25
Autor: Dorota Wieczorek


Regulamin biblioteki szkolnej

PDF (508 KB)


Data dodania: 2017-08-04 11:05:08
Autor: Dorota Wieczorek


STATUT


Data dodania: 2014-03-07 10:11:44
Autor: Dorota Wieczorek


PDF (260 KB)

statut


Statut - Zespół Szkół nr 3 - tekst jednolity


Data dodania: 2010-12-06 13:00:20
Autor: Grzegorz Frystacki


PDF (206 KB)

Regulamin udzielania zamówień publicznychData dodania: 2010-12-06 13:00:32
Autor: Grzegorz Frystacki


PDF (137 KB)

Regulamin komisji przetargowejData dodania: 2015-01-09 11:50:02
Autor: Dorota Wieczorek


PDF (406 KB)

Kierownik projektu


Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku w ramach projektu pt"Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku" realizowanego w ramach priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza następujący konkurs ofert:

PDF (488 KB)

Dostawa projektora i ekranu projekcyjnegoData dodania: 2014-07-14 12:44:09
Autor: Wieczorek Dorota


PDF (205 KB)


Data dodania: 2013-05-07 12:42:40
Autor: Grzegorz Frystacki


PDF (636 KB)

Statut Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku


adres: 44-217 Rybnik

ul. Orzepowicka 15 a

tel./fax.  32 42 27 081

mail: sekretariat@zs3.rybnik.pl

www.zs3.rybnik.pl

Regon: 277692948

NIP: 642-27-83-677

Nr rachunku

Kredyt Bank o/ Rybnik

15 1500 1214 1212 1005 3289 0000

Dyrektor zespołu: Grzegorz Janik

W skład Zespołu Szkół nr 3 wchodzą:

V Liceum Ogólnokształcące w Rybniku

Regon: 270714397

NIP: 642-27-07-699

Wicedyrektor V LO: Beata Gramcow

mail: bgrancow@zs3.rybnik.pl

Gimnazjum nr 6 Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Integracyjnymi

Regon: 276598532

NIP: 642-27-06-665

Wicedyrektor G-6: Paweł Kaszyca

mail: pkaszyca@zs3.rybnik.pl